käyttöehdot

Toimitusehdot:

 • Palvelumme sisältää vainajavaatteet ja sukat, vainajan pukemisen, arkkuunhuollon, tarjouksessa mainitut vainajakuljetukset sekä tarvittavien asiakirjojen laadinnan ja toimituksen.
 • Palveluiden suorittaminen edellyttää, että vainajasta on laadittu hautauslupa. Hautausluvan tulee olla noudettavissa tai tilattavissa hoitolaitoksesta. Mikäli hautauslupa on toimitettu tilaajalle tai muulle omaiselle, omaisen tulee toimittaa palveluntuottajalle sähköinen kopio hautausluvasta.
 • Mikäli palveluun haetaan avustusta, esimerkiksi sosiaalisin perustein ja aina kun maksaja on joku muu kuin tilaaja, tulee sosiaalitoimiston (tai muun maksajan) kirjallinen maksusitoumus toimittaa meille ennen palvelujen suorittamista. Osalla sosiaalitoimista on kiinteä palvelusitoumus jonkin tietyn palveluntarjoajan kanssa. Asia tulee tarkastaa kyseisestä virastosta etukäteen.
 • Vainajan näyttö, saattokuljetus, määräaikakuljetus (asiakkaan toivoma tietty ajankohta tai hoitolaitoksen määrittelemä noutoaika), kantajat, omien vaatteiden pukeminen ja uurnatoimitus ovat erikseen tilattavia maksullisia lisäpalveluita, niiltä osin kuin niitä ei ole mainittua aiemmin tässä tarjouksessa. Lisäpalveluiden saatavuus ja hinta ratkaistaan aina tapauskohtaisesti.
 • Vakiokokoinen arkku sopii vainajalle, joka on enintään 185 cm / 120 kg. Tätä kookkaammalle vainajalle tarvitaan erikoismitoitettu arkku. Erikoismitoitetut arkut ovat toimitustuotteita. Tilaaja vastaa tietojen oikeellisuudesta.
 • Tilaaja vastaa tietojen oikeellisuudesta, mitkä koskevat mm. vainajan sijaintia, hautausluvan saatavuutta, siunauksen ajankohtaa ja hautapaikkaa. Palveluntuottajalla on oikeus periä lisämaksuja niistä toimenpiteistä, mitkä johtuvat suoraan Tilaajan antamista virheellisistä tai puutteellisista tiedoista.
 • Tilaaja sitoutuu yhteisvastuullisesti kuolinpesän kanssa vastaamaan tilauksesta (Perintökaari 21 luku, 4§). Hyväksymällä tarjouksen ja tilaamalla tarjouksessa esitetyt tuotteet ja palvelut, tilaaja sitoutuu vastaamaan kustannuksista niihin liittyen.
 • Hautaus- ja perunkirjoituskulut ovat kuolinpesän ensisijaisia velkojia. Hautauslasku maksetaan vainajan varoista ennen muita velkoja sitä mukaan, kun ne erääntyvät.  Hautauslasku toimitetaan kuolinpesälle osoitetulla hautauslaskulla ja voidaan maksaa toimittamalla lasku pankkiin, jossa vainaja on asioinut (Perintökaari 21 luku, 1§). 
 • Maksuaika on 14 vrk. Hautauslasku lähetetään, kun palveluntarjoajalta tilatut tuotteet ja palvelut on toimitettu.
 • Maksuajan pidennyksestä perimme 85 EUR maksutapakorotuksen + viivästyskoron korkolain mukaisesti.
 • Palveluntuottaja lähettää Tilaajalle tilausvahvistuksen tarjouksen hyväksynnän jälkeen. Mikäli Tilaaja ei ole ilmoittanut kaikkia tarvittavia tietoja palveluntuottajalla on oikeus pyytää täydentäviä tietoja ennen tilausvahvistuksen lähettämistä. Mikäli Tilaaja ei täydennä pyydettyjä tietoja 3 vrk kuluessa pyynnöstä, tarjouksen voimassaolo raukeaa. Palveluntuottaja sitoutuu tuottamaan tarjouksessa esitetyt tuotteet ja palvelut, kun tilausvahvistus on lähetetty asiakkaalle. 
 • Hyväksymällä tarjouksen Tilaaja hyväksyy Palveluntuottajan tässä esittämät toimitusehdot. 
 • Tilaamalla palvelun, tilaaja antaa luvan käsitellä henkilötietoja GPDR-asetusten mukaisesti niiltä osin kuin se on välttämätöntä. Menettelytavat selviävät rekisteriselosteesta, minkä tilaaja saa pyydettäessä. Mitään henkilötietoja ei luovuteta sellaisilla tahoille, jotka eivät ole osallisina tilauksen toteutuksessa. GPDR-asetus ei koske vainajan henkilötietoja. Tilaajan henkilötiedot voidaan toimittaa myös WhatsApp-sovelluksella, mikä käyttää salattua yhteyttä.
 • Mahdollisissa riitatapauksissa riidat ratkaistaan välimiesmenettelyn avulla.
 • Reklamaation käsittelyissä noudatamme kilpailu- ja kuluttajaviraston ohjeistuksia sekä yleisiä eurooppalaisia korvauskäytäntöjä. Korvausvaateet eivät voi ylittää palvelusta palveluntuottajalle maksettua hintaa.
 • Emme vastaa kolmansille osapuolille aiheutuneista kuluista 
 • Tarjouksessa käytetyt ruumisautojen kuvat ovat kuvituskuvia